Will you bet on Armed Police Force Club or on Nepal Police Club?

Fantasy cricket can be fun and challenging.

Fantasy API Sample Cricket Fantasy Betting


Armed Police Force Club INNINGS (50 overs maximum) Current Status Runs
Subash Khakurel  19
Asif Sheikh 1
Sharad Vesawkar (c) 18
Shankar Rana 44
Sumit Maharjan 1
Sundeep Jora 34
Bhuvan Karki 42
Amar Routela 4
Kamal Airee 19
Abinash Bohara 11
Surya Tamang 1
Nepal Police Club INNINGS (target: 204 runs from 50 overs) Current Status Runs
Sunil Dhamala 3
Kushal Bhurtel 0
Amit Shrestha 8
Dipendra Singh Airee 33
Anil Sah  21
Pawan Sarraf 40
Manjeet Shrestha (c) 3
Rashid Khan 34
Sagar Dhakal 11
Aarif Sheikh 16
Lalit Rajbanshi 0